Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2022 10:34

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10-6-2022

Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 10η του μηνός Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων    επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: