Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 09:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-6-2022

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιασκέψεως) την 14η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.