Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 10:57

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 13-8-2018

             Θέμα: Πρόσκληση 21ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                                   (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 13 Αυγούστου 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: