Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 11:05

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 13-6-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
                   (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 13η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης  19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση  Πίνακα Επιλογής και Πίνακα Επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών.