Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018 08:41

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30-8-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 30-08-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: