Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 09:32

Πρόσκληση Οικονομικής επιτροπής 4-9-2018

Θέμα: Πρόσκληση 22ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις  4 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: