Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 12:07

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 14-10-2016

Καλείσθε  να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, την 14η -Οκτωβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης: