Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 11:45

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 16-11-2018

Θέμα: Πρόσκληση 29ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                         (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 16η  Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: