Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 10:55

Πρόσκληση Σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18-10-2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 18-10-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: