Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 06:05

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Διαβούλευσης 25-10-2016

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Πλατεία Πυθαγόρα ) την 25η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).