Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 12:15

Πρόσκληση Σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 2-11-2016

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 2η του μηνός Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.