Ενημέρωση

Θέμα: Πρόσκληση 22ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής                (άρθρο 75 ν. 3852/2010)Καλείστε  να προσέλθετε στην…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς…
Ο Δήμος Σάμου θέτει σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς, επαγγελματικούς φορείς και τους πολίτες, σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης Δήμου…
Η εκστρατεία ενημέρωσης της ΓΓΠΠ για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές περιλαμβάνει τρία πρόσφατα τηλεοπτικά μηνύματα. 1.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ…
Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018 12:14

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα...
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»             (Άρθρο 67 Ν.3852/10)Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»                    (Άρθρο 67 Ν.3852/10)Σας καλούμε να…
             Θέμα: Πρόσκληση 21ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής                 …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           …
Ο Δήμος Σάμου και ο Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ, (Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης Σάμου), συμμετείχαν...