Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος Επιτροπής: Διονυσίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα της Δημοτικής Περιόδου από 07/11/2021 έως και 31/12/2023 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

  • Βαλκαμλής Βασίλειος
  • Κάϊλα Δέσποινα
  • Μαυρατζώτης Ελισσαίος
  • Μητσός Μιχαήλ
  • Τσερέ Πυργιώτη Ζωή
  • Χατζηχριστοδούλου Χρήστος
Αναπληρωματικά Μέλη:
  • Καρράς Ευάγγελος
  • Καρλοβασίτης Ευάγγελος