Διεύθυνση Παιδικών Βρεφονηπιακων Σταθμών

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών

Η Διεύθυνση Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών έχει υπό την εποπτεία της τη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους και τις βασικές κατευθύνσεις του Δήμου. Σε κάθε Δημοτική Ενότητα συστήνεται οργανική μονάδα, επιπέδου Τμήματος, στο οποίο υπάγονται οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Σάμου.

Παιδικών - Βρεφονηπιακων Σταθμών - Σάμος

Παιδικών - Βρεφονηπιακων Σταθμών - Καρλόβασι

Παιδικών - Βρεφονηπιακων Σταθμών - Βαθύ

Παιδικών - Βρεφονηπιακων Σταθμών - Μαραθόκαμπος

Παιδικών - Βρεφονηπιακων Σταθμών - Πυθαγόρειο

Παιδικών - Βρεφονηπιακων Σταθμών - Χώρα

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Σάμου, που είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και σκοπό έχουν:

1) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

2) Τη καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόμενων γονέων, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

3) Τη πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

4) Να εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.

5) Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

6) Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικία στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

7) Να παρέχουν Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών προσχολικής ηλικίας με ατομική ή ομαδική δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και εξυπηρέτηση των γονέων.

8) Να Υλοποιούν προγράμματα έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης καθώς και να προάγουν την ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ,