Νέα

Για συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ) λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης…
Από τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρινίζεται ότι όσοι πολίτες:(α) είναι άνω των 60 ετών,(β) έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό…
Εκδόθηκε η ΚΥΑ 5946/21.12.2021 (ΦΕΚ 6070/22.12.2021 τεύχος Β’) [1]με την οποία προστίθεται άρθρο 1Α στην ΚΥΑ 5570/01.12.2021 (ΦΕΚ 5637/02.12.2021 τεύχος Β')…
ΠΙΝΑΚΕΣ κατάταξης-επιτυχόντων - απορριπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2021  με αριθμ. πρωτ. 11906/2021, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ…
ΠΙΝΑΚΕΣ κατάταξης-επιτυχόντων - απορριπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2021  με αριθμ. πρωτ. 10937/2021, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ…
Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας…
Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας…