Νέα

ΠρακτικόΕπιτροπήςγιατηνΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗτωνΠινάκων κατάταξης προσωπικού ορισμένου χρόνου της υπ.αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 με αριθμ. πρωτ. 11906/10-9-2021 ανακοίνωσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, κατόπιν της αριθμ. 182/2022…
Πρακτικό Επιτροπής για την αναμόρφωση των Πινάκων κατάταξης προσωπικού ορισμένου χρόνου της υπ.αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 με αριθμ. πρωτ. 10937/23-8-2021 ανακοίνωσης…
ΠΙΝΑΚΕΣ ονομαστικοί-κατάταξης-επιτυχόντων - απορριπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022  με αριθμ. πρωτ. 16355/02-12-2021, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…
Ανακοίνωση  υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου, με σχέση…
Για συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ) λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης…
Από τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρινίζεται ότι όσοι πολίτες:(α) είναι άνω των 60 ετών,(β) έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό…
Εκδόθηκε η ΚΥΑ 5946/21.12.2021 (ΦΕΚ 6070/22.12.2021 τεύχος Β’) [1]με την οποία προστίθεται άρθρο 1Α στην ΚΥΑ 5570/01.12.2021 (ΦΕΚ 5637/02.12.2021 τεύχος Β')…
ΠΙΝΑΚΕΣ κατάταξης-επιτυχόντων - απορριπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2021  με αριθμ. πρωτ. 11906/2021, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…