Νέα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (ΦΕΚ 68 Α’/), παρέχεται η δυνατότητα...
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΜΗΜΕΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/2016.Τίτλος…
Kάποιες σκέψεις από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε.Σάμου «Φάρος», που ενδεχομένως κάποιοι από εσάς βρείτε βοηθητικές για τη…
Στο πλαίσιο της αποφυγής των μετακινήσεων στο ελάχιστο δυνατό, οΔήμος Ανατολικής Σάμου ακολουθώντας τις Οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της…
Στα πλαίσια του αυστηρού περιορισμού της κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα και την μετακίνηση για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών μόνο με…
Σύμφωνα με οδηγίες του Πυροσβεστικού Σώματος, εφιστούμε την προσοχή στους αγρότες, μελισσοκόμους αλλά και σε όποιον άλλον εκτελεί εργασίες σε…
Κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας μας από τη Δ/νση Στρατολογικού/ΥΕΘΑ, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης…
Σύμφωνα με οδηγίες του Πυροσβεστικού Σώματος, εφιστούμε την προσοχή στους αγρότες, μελισσοκόμους αλλά και σε όποιον άλλον εκτελεί εργασίες σε…